Sluit navigatie
Volg uw zending
  • "Al sinds 1969 investeren wij continu in onze mensen, processen, middelen en materialen."

  • "Al sinds 1969 investeren wij continu in onze mensen, processen, middelen en materialen."

  • "Al sinds 1969 investeren wij continu in onze mensen, processen, middelen en materialen."

  • "Al sinds 1969 investeren wij continu in onze mensen, processen, middelen en materialen."

"Al sinds 1969 investeren wij continu in onze mensen, processen, middelen en materialen."

Over Almet Benelux

Almet Benelux is uw partner in aluminium maatwerk

Vanuit de kantoren in Brussel en Etten-Leur staat een enthousiast en ervaren team voor u klaar om al uw vragen en wensen te beantwoorden. Almet Benelux levert uit voorraad standaard aluminium producten en levert daarnaast specifiek maatwerk in grote en kleine volumes. Almet Benelux denkt graag met u mee en zorgt voor de juiste oplossing. 

Wanneer u meer informatie wenst over producten of toepassingen die uw interesse hebben, dan willen wij u vragen om contact op te nemen met de betreffende verkoopafdeling.

Werken bij Almet Benelux

Momenteel geen vacatures.

Geschiedenis

Het huidige Almet Benelux is bijna 50 jaar geleden ontstaan. Het Zwitserse aluminiumconcern Alusuisse wilde via een distributienetwerk een intensiever contact hebben met de afnemers. Als gevolg hiervan werd in 1969 Alusuisse Nederland opgericht. Alusuisse, destijds gevestigd in de Spaanse Polder te Rotterdam, richtte zich op drie sectoren, t.w.: Industrie, Carrosserie en Architectuur.

Onder de vlag van Alusuisse hebben wij een enorme groei en specialisatie meegemaakt. Door een nauwe samenwerking met de Alusuisse fabrieken hebben wij veel klantspecifieke materialen en oplossingen ontwikkeld. In 1993 waren wij ruim uit onze jas gegroeid en zijn wij verhuisd naar de Aluminiumstraat 1 te Breda.

In 1993 is het Service Center Industrie gestart met de aanschaf van de eerste Schelling Platenzaag. Naast de handel in aluminium producten nam het aandeel van bewerkte producten gestaag toe. In 1996 is de tweede Schelling Platenzaag aangeschaft. In 2000 is het Service Center Transport opgericht en een jaar later hebben wij ons machinepark met een Waterstraalsnijmachine uitgebreid.

Alusuisse is in 2001 door Alcan, een Canadees aluminiumconcern, overgenomen.

Het Franse Pechiney is in 2005 door Alcan ingelijfd. Zo werd Alcan wereldwijd een van de drie grootste spelers op aluminium gebied. In het najaar van 2007 heeft het Engelse mijnbouwconcern Rio Tinto, Alcan overgenomen. Rio Tinto heeft na de overname besloten de activiteiten, die voor hen niet direct core-business zijn, af te stoten. Voor alle Europese Alcan Service Centers werd daarom gezocht naar een sterke overnamekandidaat op de Europese markt. Sinds 2008 opereren wij onder de naam Almet Benelux.

Missie

Almet Benelux stamt af van één van de grootste aluminium halffabricatenleveranciers ter wereld en heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevende aluminiumspecialist in de Benelux.

Wij leveren hoogwaardige aluminium kwaliteiten in de vorm van platen, staven, (systeem)profielen en bewerkte producten voor de sectoren Transport, Industrie en Composiet. Om op de 24-uurs economie in te spelen levert Almet Benelux uit voorraad, klantspecifiek en fabriekspartijen. Wij gaan professioneel, servicegericht en onafhankelijk te werk en creëren daarbij de oplossingen voor de door u gestelde uitdagingen.

Visie

Al sinds 1969 investeren wij continu in onze mensen, processen, middelen en materialen. Hierbij staat centraal dat onze medewerkers hun creativiteit en passie kunnen delen; evenals successen.

Ons onderscheidend vermogen zit hem in het geven van deskundig advies, het (door)ontwikkelen van de aluminium halffabricaten en het op maat bedienen van de (niche) markten. Dit gaat gepaard met een breed servicepakket en goede bereikbaarheid.

Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord inkopen

RoHS

RoHS gaat over de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.  In 2011 is de Europese Richtlijn 2011/65/EU in werking getreden. Deze richtlijn is bekend geworden onder de naam RoHS Directive. De afkorting RoHS komt van het Engelse Restriction of Hazardous Substances. De huidige richtlijn vormt het vervolg en wordt aangemerkt als RoHS II. Nederland heeft RoHS II geïmplementeerd door in 2013 de 'Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten' in werking te laten treden:

  • De eisen zijn van belang als één of meer van deze stoffen voorkomen in apparatuur: Lood, Kwik, Cadmium, Zeswaardig Chroom, Polybroombifenylen (PBB’s), en Polybroomdifenylethers (PBDE’s).
  • De Europese Commissie heeft voorgesteld vier nieuwe stoffen toe te voegen aan RoHS. Het gaat om de weekmakers in plastic DEHP (bis (2-ethylhexyl) ftalaat), BBP (Butyl Benzyl ftalaat), DBP (Dibutyl ftalaat) en DIPB (di-isobytyl ftalaat). Deze stoffen komen onder meer veel voor in PVC en worden bijvoorbeeld gebruikt in kabels. De eisen die aan deze stoffen worden gesteld, worden met ingang van 22 juli 2019 van kracht. Voor medische apparatuur, monitoring en meet- en regelapparatuur geldt een ingangsdatum van 22 juli 2021.

RoHS declaration

Conflict Minerals

Almet Benelux ondersteunt het humanitaire doel voor beëindiging van het geweld en schendingen van de mensenrechten in de winning van bepaalde mineralen vanuit de Conflict Regio. De Conflict Regio is gelegen in het oostelijke deel van de Democratische Republiek Congo (DRC) en omringende landen. Het geweld in de Conflict Regio wordt gedeeltelijk door de exploitatie van en handel in conflict mineralen gefinancierd. 

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) eisen openbaarmaking van het gebruik van conflict mineralen, als omschreven in de Dodd - Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act van 2010. De wet eist van fabrikanten bij de SEC bekend te maken of de producten die zij vervaardigen conflict mineralen bevatten. Conflict mineralen zijn goud, tin, tantaal en wolfraam uit de Conflict Regio. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken kan in de toekomst ook andere mineralen aanwijzen als conflict materialen.

Conflict Minerals Statement 

CE-markering

Op fabrieksdocumenten, zoals materiaalcertificaten, staat vaak het CE-keurmerk. Wat betekent dat precies?

Veel industriële productgroepen mogen uitsluitend worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (EER) als ze CE-markering hebben. Dit geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Deze eisen zijn vastgelegd in een 27-tal productspecifieke Europese richtlijnen en verordeningen. Tot de productgroepen waarvoor CE-markering is vereist behoren onder andere machines, liften, gastoestellen, drukapparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen, bouwproducten, elektr(on)ische apparatuur, pleziervaartuigen, explosieven, pyrotechnische artikelen en speelgoed.

Soms valt een product onder meerdere richtlijnen die CE-markering vereisen. Produceert u goederen die niet onder deze richtlijnen vallen? Dan mag u geen CE-markering toepassen.

De CE-markering heeft 2 doelen:

  • Bevordering van de vrije goederenhandel binnen de EER.
  • Harmonisatie van de wetgeving van de EER-landen voor productveiligheid en -gezondheid.

Producten met CE-markering mogen vrij worden verhandeld in de hele EER (alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen. Voldoen producten niet aan de Europese eisen? Dan is CE-markering niet toegestaan en mogen de producten niet worden verhandeld in de EER.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij dragen uit dat wij op een verantwoordelijke, transparante en duurzame manier zaken doen. In onze processen en leveranciersmanagement hebben wij de mensenrechten, eerlijke arbeidsomstandigheden, anti-corruptie en milieu hoog in het vaandel staan. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat wij de transparantie over de oorsprong van grondstoffen en zogenaamde conflictmaterialen willen vergroten om vroegtijdig risico’s op te sporen.

Certificeringen

Wij werken gecertificeerd.

ISO certificering Almet

Wij werken samen met

Staalfederatie - Partner van AlmetVerum BV - Partner van AlmetAluminium Centrum - Partner van Almet

Social Media

Blijf up to date en volg ons!

Volg Almet op LinkedINVolg Almet op Vimeo
Scroll naar boven