Opwaarderen | Certificeren

Standaard aanduiding: 
2.2

Document: 
Test rapport

Type controle:
Niet specifiek 

Inhoud: 
Een document waarin de producent bevestigt dat de geleverde producten voldoen aan de bij bestelling gestelde specificaties en waarin hij beproevingsresultaten verstrekt op basis van “niet-nader voorgeschreven keuringen”.  Er worden dus wel beproevingen uitgevoerd die vervolgens in het document worden vermeld. Het type beproeving is echter niet vastgelegd.  In geval van niet nader voorgeschreven keuring wordt onderzocht of producten die voortkomen uit hetzelfde productieproces aan de bij bestelling gestelde specificaties beantwoorden. De verrichte keuring hoeft NIET noodzakelijk betrekking te hebben op de geleverde producten. In de praktijk wordt vaak de chemische samenstelling vermeld en soms enkele mechanische waarden. Er is geen relatie tussen het certificaat en het geleverde materiaal in de vorm van stempels of markeringen.

Condities: 
Volgens overeenkomst. Indien nodig conform officiële regels en corresponderende technische normen.

Documenten gevalideerd door: 
De producent 

Standaard aanduiding: 
3.1

Document: 
Inspectie rapport

Type controle: 
Specifiek 

Inhoud:
Een document waarin bevoegd personeel van de producent (die hiërarchisch onafhankelijk zijn van de productie) verklaart dat de geleverde materialen voldoen aan de bij bestelling opgegeven normen/specificaties en waarin beproevingsresultaten worden verstrekt op basis van nader voorgeschreven keuringen.

In geval van een nader voorgeschreven keuring worden keuringen verricht overeenkomstig de technische specificaties van de bestelling om na te gaan of deze aan de gestelde specificaties beantwoorden. De keuringen moeten betrekking hebben op de te leveren producten zelf of op de keuringseenheid van de te leveren producten. De keuringseenheid wordt voorgeschreven in de betreffende productnorm of dient bij bestelling overeengekomen te worden. Er is dus een relatie tussen het certificaat en het geleverde materiaal in de vorm van stempels of markeringen.

De koper moet bij de bestelling aangeven welk type keuringsdocument vereist is. De productnorm van het betreffende artikel geeft aan welke keuringsresultaten minimaal in het keuringsdocument opgenomen moeten zijn. Wanneer de koper echter aanvullende keuringen uitgevoerd wil hebben, óf wanneer in de productnorm geen standaard keuringen opgenomen zijn, dient dit bij bestelling nader overeengekomen te worden.

Het is dus een misverstand om te denken dat bij een keuringsdocument (type 2.2, 3.1 en 3.2) ALTIJD de chemische samenstelling én de mechanische eigenschappen op het certificaat vermeld moeten staan. In de praktijk blijkt echter dat dit meestal wel het geval is. De betreffende productnorm geeft hier duidelijkheid over.

Condities: 
Volgens overeenkomst. Indien nodig conform officiële regels en corresponderende technische normen.

Documenten gevalideerd door: 
Geautoriseerde vertegenwoordiger van de koper

Standaard aanduiding: 
3.2

Document: 
Inspectie rapport

Type controle: 
Specifiek 

Inhoud:
Een 3.2 certificaat is een keuringsrapport dat geldig is verklaard, volgens bijzondere overeenkomst, door een bevoegde vertegenwoordiger van de producent én door de bevoegde vertegenwoordiger van de koper, op basis van nader voorgeschreven keuringen. Er is dus een relatie tussen het certificaat en het geleverde materiaal in de vorm van stempels of markeringen én is extra gecontroleerd door een vertegenwoordiger van de koper. Meestal zijn dit controleurs van een keurinstantie.

De controleurs zijn meestal aanwezig bij de monstername (proefstuk) en vaak ook bij het beproeven. Hierbij worden de stukken (zowel moedermateriaal als het proefstuk) voorzien van een onuitwisbare stempel om te voorkomen dat er verwisseling van materiaal kan optreden. Het proefstuk wordt vervolgens getest bij goedgekeurde testinstituten. Nadat de controleur overtuigd is dat het geleverde materiaal voldoet aan de eisen die gesteld worden in de normen / specificaties volgt zijn goedkeuring.

Condities: 
Volgens overeenkomst. Indien nodig conform officiële regels en corresponderende technische normen.

Documenten gevalideerd door: 
Geautoriseerde vertegenwoordiger van de producent, onafhankelijk van productie

Voor het opwaarderen / certificeren heeft Almet Benelux onder andere ervaring met:
> Lloyd's 
> ABS
> TÜV
> Bureau Veritas
> DNV
> Element

Scroll naar boven